Visie en missie

Visie

Het uitgangspunt van Kansrijk de Liemers is dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving.
Het is onze opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Je zult geholpen worden bij het ontwikkelen en behouden van een eigen (werk)plek in de samenleving.
Hoe een gelukkig en waardevol leven er uitziet is voor iedereen anders.
Dit is gericht op individuele mogelijkheden en op persoonlijke ontwikkeling.

We stimuleren je om nieuwe ervaringen op te doen, dingen te ontdekken en zelf te doen.
Dit zal met vallen en opstaan gaan maar geeft daarna een extra goed gevoel .

visie missie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie

Doordat Kansrijk de Liemers kleinschalig is, kan er flexibel en innovatief ingespeeld worden op de individuele situatie en mogelijkheden van iedere cliënt.
Wij streven ernaar direct in te spelen op vragen en/of problemen vanuit de cliënt en/of ouders/verzorgers. Door korte lijnen met de organisatie is er een
direct aanspreekpunt. Hierdoor kunnen wij snel en deskundig inspelen op deze vragen en/of problemen.

Kansrijk de Liemers zoekt steeds naar wat de cliënt kan, en aan kan. Zo willen we een werk- en/of leeromgeving creëren die bij de cliënt past. 

Kansrijk de Liemers; Lokaal - Kleinschalig - Flexibel

Logo