Skip to content

Client Centraal

Kleinschalig en flexibel

Cliënt centraal

Bij Kansrijk De Liemers staat de cliënt centraal. We werken we met competentie gericht leren en werken. Dit betekent dat we met de cliënt doelen opstellen, waar we samen stap voor stap naar toe werken. Het uiteindelijke doel is ervoor zorgen dat cliënten de werkzaamheden zelfstandig kunnen uitvoeren.

Kansrijk De Liemers is lokaal, kleinschalig en flexibel. We spelen zo veel mogelijk in op de wensen en mogelijkheden van onze cliënten. Zo gaan we op zoek naar wat een cliënt kan en aankan en creëren we een werk- en leeromgeving op maat!

Kansrijk De Liemers streeft naar korte lijnen tussen begeleider, cliënt en ouder/verzorger. Zo wordt het voor ons mogelijk eventuele vraagstukken of problemen direct bespreekbaar te maken.

Cliënt aanmelden? Schrijf je hier in:

Meedoen in maatschappij

Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Het geeft voldoening, sociale contacten en je kunt vaardigheden ontwikkelen. Niet iedereen lukt dit op eigen kracht. Kansrijk de Liemers helpt op het gebied van participatie met dagbesteding en in het dagelijks leven. Een goede invulling voor kwetsbare mensen met psychische klachten, een pgb, WMO-indicatie, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of fysieke beperking.

“Meedoen via een reguliere baan is niet voor iedereen weggelegd. Mensen uit hun isolement halen en zelfvertrouwen geven zodat zij een evenwichtig levenspatroon krijgen, is ons doel.”

We verbinden mensen die elkaar normaal gesproken niet snel ontmoeten. Dat heeft een positieve impact op de leefbaarheid en het welzijn.”