Skip to content

Wie zijn wij

missie en visie

Missie

Doordat Kansrijk de Liemers kleinschalig is, kan er flexibel en innovatief ingespeeld worden op de individuele situatie en mogelijkheden van iedere cliënt. Wij streven ernaar direct in te spelen op vragen en/of problemen vanuit de cliënt en/of ouders/verzorgers. Door korte lijnen met de organisatie is er een direct aanspreekpunt. Hierdoor kunnen wij snel en deskundig inspelen op deze vragen en/of problemen.

Kansrijk de Liemers zoekt steeds naar wat de cliënt kan, en aan kan. Zo willen we een werk- en/of leeromgeving creëren die bij de cliënt past. 

Visie

Het uitgangspunt van Kansrijk de Liemers is dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is onze opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je zult geholpen worden bij het ontwikkelen en behouden van een eigen (werk)plek in de samenleving. Hoe een gelukkig en waardevol leven er uitziet is voor iedereen anders.
Dit is gericht op individuele mogelijkheden en op persoonlijke ontwikkeling.We stimuleren je om nieuwe ervaringen op te doen, dingen te ontdekken en zelf te doen. Dit zal met vallen en opstaan gaan maar geeft daarna een extra goed gevoel .

 
Logo Kansrijk de Liemers

  ” We willen cliënt en samenleving verbinden” 

Clay en Fred

Wij zijn Clay Meeuwsen en Fred Thus, wij denken dat dagbesteding en een stabiele situatie dicht bij de cliënt horen te staan. Ons doel is ervoor te zorgen dat cliënten een kans krijgen deel te nemen aan de maatschappij.

Onze kracht ligt in het goed luisteren naar de ander, waardoor wij open staan voor wensen en ideeën. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in zijn waarde wordt gelaten, iedereen mag zijn wie hij of zij is. Ook respectvol met elkaar omgaan is iets wat wij belangrijk vinden.
Bij Dagbesteding Kansrijk de Liemers staat zelfontplooiing voorop.

We vinden het belangrijk dat onze cliënten een positief zelfbeeld hebben, respect hebben voor elkaar en hun omgeving en dat zij hun dromen waar kunnen maken.

Betrokkenheid  I  Flexibiliteit  I  Kleinschaligheid
Gedreven  I  Humor  I  Relativeren   I  Persoonlijk
Creatief  I  Doelgericht